ODKAZY

diskuze

hedvicek.unas.cz

email

Také vás štve R. Hedvíček?

obrana je vcelku jednoduchá...

Prosím pošlete email tohoto znění:

Vážení,

Ross Hedvicek - 5515 Norlander Dr., Port Charlotte, Florida již léta zamořuje český internet a hl. emailové schránky ve formě spamu jeho fanatickými bláboly, je znám svou zuřivou nenávistí ke všemu českému ale hlavně je znám svoji podporou terorismu - již mnohokráte šířil zprávy a vyzýval k bombardování České republiky, otevřeně podporuje tuto formu terorismu - jedná se tedy o potencionálního teroristu. Celkem obsáhlý důkazní materiál (v českém jazyce) je o něm zde: http://hedvicek.unas.cz.

Navíc všude rozhlašuje, že je americký občan - i když cestuje na kanadský pas a v jednom interview pro noviny(v českém jazyce) - http://lidovky.zpravy.cz/fenomen-ross-hedvicek-0u2-/ln_zabava.asp?c=A060821_130325_ln_zabava_fho tvrdí, že chce nyní kandidovat do amerického Senátu.

(kdo přeloží výše uvedený text do angličtiny a pošle na email nebo na diskuzní forum?)

Tento email pošlete na: FBI, Policie, USCIS, nebo nejlépe na všechny a také na  CIA

 
A jak se bránit šíření jeho fanatických a zločinných blábolů na českém Internetu? Je to také prosté. Podání však nesmí směřovat proti R. Hedvíčkovi samotnému, protože by se minulo účinkem. Musí směřovat proti periodiku které toto zveřejnilo a na příp. trestném činu se spolupodílí(ano je to opravdu tak - ze zákona jsou periodika za obsah zodpovědná).
Prosím pošlete email tohoto znění:

Vážení,

Tímto podávám podnět k zahájení trestního řízení proti .....(název periodika) které na svých stránkách (link) dle mého názoru naplňuje skutkovou podstatu trestného činu hanobení národa  a šíření národnostní nenávisti, příp. dalších trestních činů( šíření poplašné zprávy, trestní čin pomluvy, šíření a podpora terorismu - doplňte to, co se na obsah článku vztahuje) a to formou podílnictví nebo spolupodílnictví.

Tento email pošlete na: Státní zastupitelství, Policie ČR, nebo nejlépe na obě

 

A ještě ve slovenštině:

Prosím pošlete email tohoto znění:

Vážení,

týmto podávam podnet k zahájeniu trestného konania proti .....
(název periodika) ktoré na svojich stránkach (link)podľa môjho názoru naplňuje skutkovú podstatu trestného činu hanobenia národa a šírenia národnostnej neznášanlivosti, príp. ďalších trestných činov (šírenie poplašnej správy, trestný čin ohovárania, šírenia a podpory terorizmu - doplňte to, čo se na obsah článku vzťahuje) a to formou účasti alebo spoluúčasti.

Tento email pošlete na: POLÍCIA , GENERÁLNA PROKURATÚRA, nebo nejlépe na obě

 


NAVRCHOLU.cz

.